Asfalt

Asfalt og veier har utviklet seg mye

Asfalt og veier har utviklet seg mye

Begynnelsen av veier

Når folk flest ser veien utenfor huset sitt, tenker de nesten aldri på hvordan veier ble slik de er. De fleste aner ikke når de første veiene ble bygget, hvem som bygde dem, og hvorfor de ble bygget i utgangspunktet. Dette er helt normalt siden det å kjenne historien til veier vanligvis ikke er noe relevant i de fleste sosiale omgivelser. Men det ville være fint om folk bare visste litt mer om hvordan veier først ble til.

Det første virkelige veisystemet ble bygd av romerne for rundt to tusen år siden. Veiene var veldig forskjellige den gang. De brukte ikke asfalt slik vi forstår det i dag fordi moderne asfaltens hovedbestanddel er lavkvalitets råolje som romerne ikke hadde den gang. Den typiske romerske veien besto av et lag med grus, som moderne veier som hos https://nordasfalt.no/ i dag, for å gjøre overflaten jevnere.

Flere nivåer av veien

Neste nivå besto av større steiner og bergarter som passet anstendig. Deretter ble mørtel påført for å dekke hullene mellom steinene og steinene, slik at vogna og alt annet som bruker veien, ville ha en mye jevnere tur. Romerne konstruerte mange tusen kilometer av veier i hele sitt domene og koblet sammen mange byer og landsbyer som tidligere var atskilt fra hverandre.

Hovedformålet for romerne å konstruere alle disse veiene var egentlig ikke å lette handel og reise, men å gjøre det lettere å få tropper fra et sted til et annet for å produsere en mer effektiv krigsmaskin. Romerne var involvert i mange konflikter med mange forskjellige mennesker, og måtte finne ut av den beste måten å få militære forsyninger og soldater til der de var nødvendig så raskt som mulig. Og det er historien om det første veisystemet – et veisystem som selv vi i Vesten benytter den dag i dag.