To gravemaskiner graver

oktober 7, 2019

Graving og veiarbeid Dagens moderne samfunn har endret seg mye fra slik det var før i tiden. I gamle dager (da snakker vi gjerne om 400 år tilbake i tid) var hest og kjerre den eneste måten man kunne komme seg fra bygd til bygd på. Gange var selvfølgelig et alternativ, men Norge er et

Continue Reading