Graving

To gravemaskiner graver

To gravemaskiner graver

Graving og veiarbeid

Dagens moderne samfunn har endret seg mye fra slik det var før i tiden. I gamle dager (da snakker vi gjerne om 400 år tilbake i tid) var hest og kjerre den eneste måten man kunne komme seg fra bygd til bygd på. Gange var selvfølgelig et alternativ, men Norge er et stort land og vi kan neppe gå over alt. Vi kan for så vidt ikke kjøre med hest og kjerre over alt heller.

Dette betydde at vi i gamle dager reiste veldig mye mindre. Det var ikke uvanlig at mennesker fra Trondheim aldri hadde vært i Oslo. Folk fra Stavanger brukte dager på å komme seg opp til Bergen og lengre turer var sjelden et alternativ. Foruten mangelen på bil, så var også veiene med på å føre til at folk ikke reiste mye. For eksempel har graving i Lier vært med på å bygge mange veier. 

Veinettverket er støttet opp av graving

I dag finner vi asfalterte veier mellom hver eneste by. Moderne teknologi har gjort det veldig lett å bygge og ivareta veinettverket slik at alle skal kunne komme seg dit de måtte ønske. Før i tiden var veiarbeid noe som måtte gjøres for hånd. I dag gjøres graving i Lier for eksempel med maskiner. 

I dag har vi gravemaskiner, i gamle dager hadde vi spader. Dersom en vei eller en sti skal lages, så må jord graves opp og en sti må skapes. Dersom denne ikke vedlikeholdes så vil den bli ødelagt, dette gjelder ikke bare asfalterte veier.

Dette førte til at mennesker før måtte ut i kulden med spader for å grave opp veier. Det var viktig at alle veier og stier var fikset slik at hester og kjerrer ikke fikk problemer dersom de støtte på et hull i veien.

Dette var tungt, fysisk arbeid som krevde veldig mye av lokalbefolkningen. Takket være moderne teknologi og infrastruktur, så er oppgraving og vedlikehold av veier et fjernt minne for de aller fleste nordmenn.