hårtap

Mannen er alltid stolt av sitt hår

Mannen er alltid stolt av sitt hår

Å se hårtap annerledes

Hårtap er en vanlig medisinsk tilstand som rammer millioner av menn rundt om i verden. Hårtap er i stor grad relatert til arvelighet, og mesteparten av innsatsen for å bekjempe det er rettet mot ettervirkningene snarere enn forebygging. Hårtap er ikke noe mange gleder seg til. Faktisk, på grunn av dette, mange bedrifter eksisterer utelukkende for å imøtekomme dette markedet for hårtapløsninger.

Hårtap blir generelt sett på som uønsket av samfunnet. Dette skyldes i stor grad samfunnets skjønnhetsstandarder som legger vekt på at folk har et fullt hårhår, spesielt menn. Dette bidrar sterkt til undersøkelsesresultatene som viser at kvinner synes menn med fullt hårhår er langt mer attraktive enn menn som balder. Dette har gitt opphav til behovet for menn å gjøre noe med håravfallet. Her har unektelig profesjonell hårtap behandling blitt den store trenden, selv om det også finnes noen andre alternativer der ute. 

Bør vi bry oss så mye?

Noen menn som opplever svært uvanlige former for hårtap, risikerer å utvikle en slags psykologisk lidelse. Mange tilskriver dette først og fremst vår skjønnhetsstandard som samfunn. Mange tror at disse psykologiske problemene ikke ville eksistert hvis vi som samfunn forandret synspunktene våre til å være mindre overfladiske. Mange begynner å presse ideen om at vi som samfunn bør begynne å fokusere mer på noens indre skjønnhet når de dømmer deres attraktivitet.

Noen mennesker foreslår en midtvei der vi fortsatt prøver å utvikle løsninger for håravfall og til og med forebyggende tiltak, men også flytte skjønnhetsfokuset vårt innover. Noen mennesker synes dette er et godt kompromiss og et flott første skritt for samfunnet å ta for å justere måten vi dømmer mennesker på. Forhåpentligvis vil det i fremtidige år skje en endring i samfunnet mot lavere vekt på ytre skjønnhet og mer på hva personen har å si.